รู้จักปลาร้า

ปลาร้าเป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของคนไทยในทุกภูมิภาคที่มีมาแต่โบราณเพื่อที่จะเก็บปลาที่มาตามธรรมชาติในช่วงต้นฤดูฝนไว้กินนานๆ วิธีการทำปลาร้าคล้ายคลึงกันแต่จะแตกต่างกันที่ส่วนผสมและระยะเวลาในการหมัก…

สารอาหารของปลาร้า

ปลาร้า หรือปาแดก มีสารอาหาร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างมากและหลาหหลาย มีทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุ วิตามิน และอื่นๆอีกมากที่จำเป็นต่อร่างกาย