“มิตรไมค์”พัฒนาคุณภาพฯ

“มิตรไมค์” บจก.มิตรไมค์ เดินหน้า ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ระดมสมอง จัดประชุม สัมมนา วางแผนการผลิต เพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้บริโภคอย่างไม่สิ้นสุดค่ะ

1 2