รับประทานปลาร้าปรุงสุก

การรับประทานปลาร้าดิบเสี่ยงต่อโรคโรคพยาธิใบไม้ในตับ และโรคมะเร็ง เนื่องจากสารไนโตรซามีน ที่พบในอาหารหมัก เช่น ปลาร้า ปลาส้ม หากกินบ่อยๆ สารไนโตรซามีนจะกระตุ้นให้เนื้อเยื่อกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ จึงควรรับประทานปลาร้าสุก

วัฒนธรรมปลาร้า

วัฒนธรรมปลาร้าเป็นภาพสะท้อนอย่างชัดเจนถึงการใช้โภชนาการบำบัดและป้องกันโรคต่างๆ เพราะในวิถีชีวิตของคนอีสานมีหลักการดำเนินชีวิตว่า กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นยา จึงอาจถือว่าปลาร้าคือเอกลักษณ์อาหารของชาวอีสาน

1 2