การแบ่งเขตขาย

การแบ่งเขตขาย (Zoning sale)

กลุ่มบริษัท มิตรไมค์ จำกัด ได้แบ่งพื้นที่เขตขาย เพื่อการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด เพื่อการบริหารจัดการที่ดี และยั่งยืน ดังนี้

ในประเทศ

1.ภาคกลาง
2.ภาคอีสาน
3.ภาคเหนือ
4.ภาคใต้
5.ภาคตะวันออก

ต่างประเทศ (Inter Trader)

การแบ่งเขตขายต่างประเทศ(Zoning abroad) ทางบริษัท มิตรไมค์ จำกัด แบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ ระยะทาง ต้นทุน และความยั่งยืนของพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งมีวัฒนธรรมการบริโภค มีรสนิยมอาหารไทย โดยเฉพาะอาหารอีสาน … ระยะแรกมี การแบ่งเขตขาย ดังนี้
1.เอเชีย
2.ยูโรป
3.สหรัฐอเมริกา
4.ตะวันออกกลาง(กลุ่มประเทศอาหรับ)

เขตขายในประเทศ

ภาคกลาง

บริษัท มิตรไมค์ จำกัด บริหารงานโดย ซีอีโอ.วิสัย อุดทุม ดูแล รับผิดชอบการกระจายสินค้า ทั้งขายปลีก(ผู้บริโภค) และขายส่ง(ตัวแทนจำหน่าย) ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ พื้นที่ปริมณฑล 9จังหวัด ดังนี้

1 กรุงเทพมหานคร
2 จังหวัดสมุทรปราการ
3 จังหวัดสมุทรสาคร
4 จังหวัดสมุทรสงคราม
5 จังหวัดนครปฐม
6 จังหวัดนนทบุรี
7 จังหวัดอยุธยา
8 จังหวัดปทุมธานี
9 จังหวัดฉะเชิงเทรา

Facebook Comments