ประวัติการก่อตั้ง

mitrmike_logo
บริษัท มิตรไมค์ จำกัด


บริษัท มิตรไมค์ จำกัด

บริษัท มิตรไมค์ จำกัด เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยชาวไทยเป็นผู้ถือหุ้น100% ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยกลุ่มของเพื่อนไมค์ ภิรมย์พร ซึ่งมี นายวิสัย อุดทุม ,นายไสว จำเริญเนาว์ ,นายเทพอักษร ชายทอง และ นายกฤตภาส ต๊ะประจำ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง จึงเป็นที่มาของกิจการ หรือบริษัท ชื่อ”มิตรไมค์ ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์”แซ่บไมค์“ของไมค์ ภิรมย์พร ให้กระจายสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง โดยไม่ต้องพึ่งหาห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ตามแนวคิดของไมค์ ภิรมย์พร


รู้จัก ไมค์ ภิรมย์พร

Facebook Comments