ติดตามการบริโภคปลาร้า

การติดตามผลลักษณะของการบริโภคปลาร้า ของประชากรในจังหวัดขอนแก่น

followup_plara_kku

ติดตามการบริโภคปลาร้า
Following eating fish fermented.

การติดตามผลลักษณะของการบริโภคปลาร้า ของประชากรในจังหวัดขอนแก่น
http://www.resjournal.kku.ac.th/article/1_2_49.pdf

Facebook Comments