12ขวด/1ลัง ละ 420บ.

พริกไทยดำ “มิตรไมค์”
สูตรเข้มข้นต้นตำรับดั้งเดิม

6ขวด 210บ.

พริกไทยดำ “มิตรไมค์”
สูตรเข้มข้นต้นตำรับดั้งเดิม

3ขวด 105บ.

พริกไทยดำ “มิตรไมค์”
สูตรเข้มข้นต้นตำรับดั้งเดิม

12ขวด/1ลังละ 420บ.

น้ำมะขาม “มิตรไมค์”
สูตรเข้มข้นต้นตำรับดั้งเดิม

6ขวด 210บ.

น้ำมะขาม “มิตรไมค์”
สูตรเข้มข้นต้นตำรับดั้งเดิม

3ขวด 105บ.

น้ำมะขาม “มิตรไมค์”
สูตรเข้มข้นต้นตำรับดั้งเดิม